Loader Loading......

EN

MORE PLUGIN INFO:    https://www.paopluginhouse.com/ 


LAKESIDE PLUGIN TOWER

Client:Shenzhen Academy of Building Research

Location:BEIJING

Date of Completion: Dec 2017

Principal:He Zhe, James Shen, Zang Feng

Project Team:Li Zhenghua,Feng Ziqing,Xiang Weixing,Zhou Yuxi,Liu Li,Wang Yaxin

Photographer:People’s Architecture Office